Vanadiumos

Vanádiumos –akkumulátor rendszerek alkalmazása az alternatív energiatárolásban

AZ ENERGIATÁROLÁS JELENTŐSÉGE ÉS MEGOLDÁSOK

Magyarország sajátos éghajlati adottságai miatt a megújuló energiahordozók alkalmazása meglehetősen kiszámíthatatlan forrása az energiatermelésnek. Ráadásul az energiarendszerek nem képesek rugalmatlanok a napfény és szél természetéből adódó nagy és hirtelen energiaingadozásokkal szemben. Ugyanakkor ezek a jelenségek más éghajlati körülmények között is gondot okozhatnak. Ezért különösen fontos szerepe lehet az energiatároló megoldásoknak abban, hogy az ún. szakaszos-energia egyenetlenségeit elsimítsa. Az innovációk egyre szélesebb piacán olyan megoldások jelennek meg, amelyek könnyűszerrel át tudják hidalni az energiatermelés természetes akadályait, mint az időjárás kiszámíthatatlansága, a napszakok váltakozása.

 1. 1. ábra Két valós és mért példa az egyedi és a több gépből álló szélpark változó teljesítményének kisimítására [1]

 

Ahogyan azt egy korábbi tanulmányunkban [2] részletesen leírtuk az energiatárolásnak több módját ismerik és alkalmazzák a gyakorlatban is. A gravitációs és mechanikus rendszereken túl, számos vegyi, elektromechanikus rendszert alkalmaznak a tárolt energia típusának megfelelően. A megfelelő tárolási módszer kiválasztásánál fontos szempontok lehetnek a tárolt energia visszanyerhetősége – azaz a tárolási folyamat visszafordíthatósága, az energiaveszteség minimalizálhatósága vagy a megfelelő üzembiztonság elérése. A vegyi megoldások között az akkumulátorok széles választéka önállóan vagy más eszközök kiegészítéseként képes megújuló energiák tárolására. Ahogyan ezt korábban megjegyeztük, Magyarországon, az Európai Unióban vagy Ausztráliában az otthoni, elősorban napelemes technológiák elterjedése új igények és ezáltal új piacok megjelenését eredményezte. [3] A nagy akkumulátortelepek, illetve a több akkumulátorból álló akkumulátor bankok úgy tárolják a napelemek vagy szélerőművek által megtermelt energiát, hogy azok a napsütéses, szeles órákon túl is képesek energiát szolgáltatni felhasználásra, illetve kiegyenlítik a napsütéses/nem napsütéses, szeles/szélcsendes nappali szakaszok egyenetlenségét. Ilyen módon az energia megtakarítás maximalizálható, az alternatív rendszerek teljeskörűen és költséghatékonyan kihasználhatók.

 

[1] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

[2] Kovács Róbert-Sükösd Anikó- Szuper József: Energiatárolási alternatívák (2016)

AKKUMULÁTOROS ENERGIATÁROLÁS

1.1.        Az akkumulátoros energiatárolás jellemzői, előnyei a többi tároló- rendszerrel szemben, illetve jellemző alkalmazási területei

 

 1. 2. ábra Energiatárolási alternatívák [4]

 

Előző kutatásunk során azt találtuk, hogy az energiatárolás mennyiségileg dominánsabb részét a nemzeti és nemzetközi energiahálózatok kiegyenlítésére szolgáló rendszerek képezik. A világban az összes energiatárolásának mintegy 95%-át az eltérő magaslati pontokon létesített víztározó rendszerek adják (Oberhofer, 2012).

A kisebb energiamennyiség, illetve otthoni felhasználású energia, rövidebb idejű tárolásra alkalmasabb standard technológiák közé tartoznak a lendkerekes technológiák, vagy az akkumulátor telepek, akkumulátor bankok.

 1. 3. ábra Energiatárolási alternatívák a kisütési idő és a szükséges kapacitás függvényében

Forrás: EIA 2016

 

Az akkumulátoros energiatárolás 1859-óta létező technológia, alkalmazásával szemben számos kétség merül fel, hiszen a nehézfémek egészség-, környezetkárosító hatása mellett az eljárás korlátozott energiasűrűséggel bír. Ugyanakkor, immár több, mint másfél évszázada töretlenül alkalmazott technológia az energiatárolásban.

 

Az akkumulátoros energiatárolás tulajdonságai – jellemző paraméterei:

Ø  hatékonyság - hatékonyságcsökkenés

Ø  energiaveszteség a tárolás során százalékban

Ø  élettartam

Ø  környezeti hatás

Ø  beruházási költség

Ø  felhasználási terület (kisebb energiamennyiség, lakossági és ipari felhasználás

[3] Kovács Róbert-Sükösd Anikó- Szuper József: Energiatárolási alternatívák (2016), 22.o.

[4] Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza: Energetika, Az energia tárolása (2011, In: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch06s03.html )

 

VANÁDIUMOS FOLYADÉK AKKUMULÁTOR

2.1. A vanádiumos akkumulátor működési elve

 

Jelen tanulmányunkban egy számos előnnyel rendelkező akkumulátoros energiatároló rendszerrel foglalkozunk. A vanádiumos folyadék akkumulátor egy olyan elektrokémiai energia-tároló rendszer, mely környezeti hőmérsékleten működik. Elve a vanádium különböző ionizált formáinak redukcióján és oxidációján alapul. [5]

Ez az elektrokémiai eljárás számos technológiai előnnyel rendelkezik, amelyeket alább részletesen tárgyalunk. Előjáróban azonban kiemelnénk, hogy ennek az eljárásnak a legfőbb jellemzője az, hogy mivel ennek a folyadék-akkumulátornak az egyetlen eleme a vanádium, így keresztszennyeződés nem léphet fel, továbbá az elektrolit sosem használódik el (magas maradványértékkel bír). Az energiát (elektromosságot) folyékony formában végtelenül lehet tárolni – és ennek a rendszernek nagyon alacsony az önkisülése. [6]

A VRB-ESS rendszer működési elvét egyszerűen és átláthatóan írja le Balogh Ernő a Magyar Energetika hasábjain [7] , 2010-ben.

Ezalapján, a VRB-ESS rendszer 3 fontosabb elemből és egy komplett irányítástechnikai rendszerből áll. A rendszer központja az ún. Proton Cserélős Membrán reverzibilis tüzelőanyag-cella köteg(ek). A vanádiumrészecskéket tartalmazó kénsavas folyadék képezi az elektrolitot mind pozitív, mind negatív oldalon. Az elektrolitot a tüzelőanyag-cellakötegeken két keringtető szivattyú hajtja át.

A töltési folyamat során az egyenáram elektronokat juttat a vanádium elektronhéjaira, az extra elektronok a vízből és a savból protonokat (hidrogénatomokat) hajtanak a membránon keresztül az alacsonyabb feszültségű oldalra. A protonok a membránon keresztül visszakerülnek és mozgásuk kis változást okoz a töltési állapotban, amit a vanádium elektronhéjain lévő elektronok mozgása kompenzál, és ezt az elektronmozgást fogjuk fel egyenáramként. Tehát töltésnél elektronok áramlanak az akkuba, és a protonok áramlása egyenlít, kisütésnél a protonok visszaáramlása elektronokat juttat a hálózatba. [8]

 1. 4. ábra A VRB-rendszer felépítése és a töltés-kisütés vázlata [9]

2.2.        A vanádiumos akkumulátor műszaki adottságai

 

 • ·A reverzibilis tüzelőanyag cella – egyazon anyag (vanádium) oxidációja és redukciója
 • ·Mélyciklusok (20 - 80 %) száma >15,000
 • ·Azonnali energiavisszanyerés (<1 ms), azaz a reagálási ideje töltésről kisütésre – az akku olyan gyorsan tölthető, mint ahogy kisül (1:1)
 • ·A teljesítmény és tárolt energia mennyisége külön meghatározható.
 • ·Nagyon alacsony karbantartási igényű rendszer
 • ·Teljesítmény: 5 kW-tól 10 MW-ig bővítése a tüzelőanyag-cellakötegek többszörözésével lehetséges
 • ·Tárolási idő egy adott teljesítmény számára 2 órától 24 óráig – növelhető az elektrolit mennyiségének növelésével
 • ·A tárolás hatásfoka vezetéktől vezetékig 70-75% – önkisülése gyakorlatilag 0
 • Élettartama: a szivattyúk 5-7 év, a tüzelőanyag-cellakötegeké használati ciklusszámtól függően 12-15 év, az elektrolité végtelen – így a szivattyú és a tüzelőanyagcellaköteg cseréjével akár 50 évre is tervezhető a rendszer élettartama.

2.3.        Előnyei más megoldásokkal szemben

 

Ahogyan már említettük ez a folyadékos akkumulátor több tekintetben környezetbarát. Környezeti hőmérsékleten (10-40 °C) működik. Egyetlen összetevője a vanádium így nincs keresztszennyeződés.

A beruházás megtérülési ideje az alkalmazási céltól, körülményektől függően 2-9 év között mozog.

Takarékos, hiszen a fogyasztói igény növekedése esetén a hálózatbővítés is megtakarítható.

Egyaránt képes wattos, mind meddő VAR-os teljesítményt visszaadni a hálózatba.

Élettartalma az elektrolitok végtelen élettartalma miatt, akár 50 évre is kitolható.

Gyors reagálási idő (egy msec alatt).

Számítógépről programozható és figyelhető a rendszer működése.

 

További technológiai előnyök összefoglalva:

 

 • 70 % feletti hatásfok – nagyobb berendezéseknél.
 • Alacsony önkisülése miatt töltött állapotban marad, gyakorlatilag végtelen ideig.
 • Elektrolit hozzáadásával a tárolt energia-mennyiség könnyen növelhető.
 • Ha keverednek is az elektrolitok, ez nem vezet keresztszennyezéshez.
 • Működéséhez nem kell operátor, karbantartási költségei nagyon alacsonyak (0.0003/kWh).
 • Környezeti/alacsony működési hőmérséklet.
 • >13,000 mélyciklus, mielőtt a membránt cserélni kellene.
 • Integrált, kifinomult, multi-kvadráns, gyorsreagálású PCS (vezérlőrendszer) folyamatosan gondoskodik meddő energiáról (VAR).

 

 

Környezetvédelmi előnyök összefoglalva:

 

 • Nincsenek nehézfémek (mint pl.: ólom, nikkel, cink, kadmium).
 • Nincsenek halogének (Kyotoi Egyezmény).
 • Az ólom-savas akkumulátorokhoz viszonyítva, a főbb környezetkárosító komponensek (CO2, SO2, CO, CH4, NOx) kibocsátása 7-15 %-a azoknak, a termék élettartama alatt.
 • Az ólom-savas akkumulátorok feltöltési idejének töredéke alatt fel lehet tölteni. Az 1:1-es feltöltés/mélykisütési arány ideális a szélerőműves alkalmazásokhoz.
 • A VRB-ESSTW-ben alkalmazott elektrolitek élettartama végtelen
 • Nincsenek hulladékkezelési problémák
 • Teljes mértékben újrahasználható.

 

 

 1. 5. ábra A VRB rendszer működése [10]

2.4.        A vanádiumos akkumulátor alkalmazási területe

 Elektromos hálózat

 

Alkalmazási területe szél- és naperőművek teljesítményingadozásának kisimítására kiválóan alkalmas, valamint éjszakai áramszolgáltatás biztosítására megújuló energiaforrásokból.

Továbbá, az elosztóhálózatok feszültség- és frekvenciastabilitását könnyedén lehet ezzel biztosítani, így a fogyasztók részére minőségi energiaszolgáltatást tesz lehetővé.

Ez az energiatároló rendszer alkalmas arra, hogy szigetüzemű szél- és napcellás egységeknél folyamatos energiaszolgáltatást biztosítson.

Ugyanakkor, olyan alkalmazási területeket is találunk, mint a telekommunikációs mobiltelefon- antenna telep; vagy akár légvédelmi radarrendszer energiaforrása [11] .


 

 1. 6. ábra Egy VRB-ESS rendszer [12]

2.5.        Forgalmazás, piac, gyakorlatban alkalmazott technológia

 

Már 2007-es jelentés [13] szerint a világ minden szegletében alkalmazott energiatárolási rendszer a VRB akkumulátor. A technológiát alkalmazzák Japánban, Írországban, Ausztráliában, Amerikában szélerőművek energiaforrásainak tárolására. Ugyanakkor, a jelentős felhasználási terület a megújulókon túl a tömegkommunikáció, és a közműszolgáltatók.

 

A legfontosabb felvevőpiacok

A VRB rendszerek forgalmazásával foglakozó, VRB Power System nevű kanadai cég például a legkülönfélébb felvevőpiaccal rendelkezik. Megrendelői között szerepel Írország, Dánia, Németország, Dél-Afrika, Kanada, vagy Alaszka.   

 

Néhány ügyfele a VRB Power System cégnek [14] :

 • Tapbury Management – 1.5MW x 8hr VRB-ESS for Irish wind farm
 • PacifiCorp – 250kW x 8hr VRB-ESS (3 years of successful operation)
 • Pinnacle - 1MWH and 3 x 10kWh VRB-ESS for RAPS applications in Australia
 • Magnetek – Letter of Intent for Eighty, 5kW VRB-ESS systems
 • Risø – 15kW x 8hr (120kWh) VRB-ESS, Danish wind applications
 • Eskom – 10kWh VRB-ESS, back-up for substation of major South African utility
 • Solon AG – 10kWh VRB-ESS, solar applications in Germany
 • University of Alaska – 10kWh VRB-ESS, assessment in RAPS applications
 • South Carolina Air National Guard – 30 / 60 kW x 2hr VRB-ESS, back-up power
 • National Research Council Of Canada – 10kWh VRB-ESS, RAPS
 • Strategic order focus – repeat orders, high profile, local market acceptance
 • Strong order pipeline

                      

Néhány VRB forgalmazó cég

 

Forgalmazás/Telepítés

Fejlesztő

Egyéb

VRB Power System

Kanada

+

+

 

GEC

Kína

+

 

 

Imergy Power System

USA

+

+

Dél-Afrikában leányvállalat

ORIX

Japán

+

+

 

Prudent Energy VRB System

USA

+

+

Irodák világszerte:

Bethesda, Maryland, Peking, Alaszka, Hawaii, Kalifornia, Dánia, Spanyolország, Németország, Olaszország, UAE, India, Törökország, Kenya, India, Korea

 

 

A vanádium akkumulátor ára

A vanádium akkumulátorok piaci árát igen nehéz meghatározni, mivel alkalmazási területe, mérete igen eltérő. Világméretű cégek foglalkoznak teljes VRB-ESS rendszerek telepítésével, amelyek több háztömbnyi méretű energiatárolókat alakítanak ki. Kutatásunk során egyetlen cég esetében sem találtunk árat, ugyanakkor több tanulmányban utaltak arra, hogy a rendszer egyszerűsége miatt a vanádium (alacsony) ára határozza meg az árat. Mi is ezt tekintjük kiindulópontnak.

A Vanádium 2016. májusi világpiaci ára 19,33 USD/kg az InvestmentMine [15] szerint. Ha összevetjük az elmúlt 5 év adataival, akkor azt látjuk, hogy összességében folyamatosan csökkent az ára. Az Imergy nevű amerikai cég a ma kapható ólom-savas vagy lítium-ion akkuk árának feléért ígéri a VRB akkumulátorokat.
 

 

 1. 7. ábra Vanádium telepek méretkülönbségei

2.6.        Fejlesztési irányok

2.6.1.Technológia fejlesztés

 

2015 év elején arról cikkeztek [16] , hogy az Imergy nevű amerikai cég előrukkolt egy olyan, szériagyártásra érett energetikai berendezéssel, ami gyorsan telepíthető, konténeres formában készre szerelt ipari akkumulátormodulok segítségével mind ipari, mind háztartási szinten megoldásul szolgál.

A vanádium redox folyadékáramos akkumulátor ugyan már a 70-es évek közepétől létező technológia, az újdonsága most abban rejlik, hogy az Imergy a ma kapható ólom-savas vagy lítium-ion akkuk árának feléért ígéri a vanádium-akkumulátorok árát, tárolókapacitás-arányosan. A cég fejlesztése az ESP250 nevű akku, amely két, egymásra rakott negyvenlábas konténerben elhelyezett egység. Csúcsteljesítménye 250 kW, kapacitása egy megawattóra. Ez körülbelül 50-100 háztartást lenne képes 4 órán keresztül ellátni. Ugyanakkor, ezek az akkuk nem közvetlen háztartási szolgáltatásokat hivatottak majdan fedezni, hanem klasszikus erőművek biztonsági kapacitását adják majd dízelgenerátorok helyett, valamint naperőművek, szélerőművek rendszerére kapcsolva segítenek a termelési csúcsok elnyelésében és a fogyasztási csúcsok kielégítésében, az áramszolgáltatás stabilizálásában. Imergy fejlesztése abban különleges, hogy ahogy eddig beszámoltunk róla a vanádium akkuk igen környezetbarát megoldást jelentenek, a cég azonban még arra is fordított figyelmet, hogy olyan másodlagos nyersanyag-forrásokból oldja meg a vanádium előállítását, mint az ipari salak és hamu feldolgozásával.

 

2.6.2. Autóipar

 

Az Autotechnika 2014-es számában beszámol arról, hogy a Genfi Autószalon aktuális évi kiállításán került bemutatásra a Redox folyadékáram akkumulátorral működő nanoFlowcell Quant e- Sportlimousine modell.  Az autóipar is igyekszik kihasználni ennek a rendszernek a pozitív tulajdonságait. Azt, hogy a vanádium redox akkuk bármikor leállíthatók, újraindíthatók, egészen minimális önkisülés mellett hosszan tárolhatók, és élettartamuk folyamatos használat mellett is igen hosszú, hiszen bizonyítottan minimum 14 000-szer tölthetők. Járműves felhasználásban még nagyobb előnyt jelent, hogy az energiát folyadékban tárolja, ezáltal a folyadék (vagy a folyadékot tároló tartály) cseréjével is tölthető. [17]

 1. 8. ábra Quant e- Sportlimousine modell

 

A FLOWCELL olyan innováció, amely 600 km levezetésére tenné alkalmassá az autót egyetlen töltéssel. Kutatások folynak arra, hogy a FLOW akkumulátorok alkalmasak legyenek teherautók meghajtására is. Jelenleg a legnagyobb problémát az jelenti, az 500-1000 mérföldet megtevő teherautókhoz olyan méretű akkumulátorokra lenne szükség, amelyhez legalább két, 1000 liter befogadására alkalmas elektrolit-tartály kapcsolódna. Ebben az esetben nem kellene tölteni az akkut, csupán az elektrolit folyadékot cserélni. [18]

A svájci cég fejlesztése a Quant e- Sportlimousine nevű személyautó. Teljesítménye hivatalosan 925 lóerő (négy agymotor, egyenként 231 lóerő), maximum 11 600 Nm-nyi nyomatékkal. Maximális sebessége 380 km/h.

Ugyanez a kutatócsoport hasonló fejlesztésekkel már 2009-ben is előrukkoltak svéd együttműködéssel. A fele ekkora teljesítményű modell akkor nem került piacra, a 2014-es modell azonban alkalmasnak tűnik a gyártásra. [19]

 1. 9. ábra QUANT e-Sportlimousine nanoFlowcell működése

Az autó meghajtásához az akkumulátornak két darab 200 literes ionizált folyadék tartályra van szüksége. A szivattyúk ezt a folyadékot keringtetik előre egy másik tartályba és közben elérik a tüzelőanyagcellát – ez tulajdonképpen leválasztja az elektronokat a folyadékról. Az itt keletkező feszültség maximum 600 volton 50 ampernyi, tehát összesen 30 kW, ez a kerekeknél 41 lóerőt jelent. Az energiaveszteség igen csekély.

Az áram innen azonban nem közvetlenül a kerekekhez kerül, hanem két szuperkondenzátorba tárolódik, és az agymotorok innen szívják ki óriási adagokban az energiát. [20]

A FLOWCELL előnyei és műszaki tulajdonságai

Ø  A hagyományos ólomakkumulátorhoz képest a mai elektromos autók (és mobiltelefonok, tabletek, számítógépek) lítium-ion akkujai négyszer annyi töltést tudnak tárolni a tömegükre vetítve, addig a nanoFLOWcell hússzor annyit .

Ø   A Quantban alig van klasszikus értelemben vett, tönkre menő mechanika és komoly elektronika.

Ø  Az autót nem kell konnektorról tölteni, ahogyan a hagyományos elektromos autókat. Egy kúthoz kell állni vele , ahol két dupla cső megy bele az autóba, az egyik dupla cső az elhasznált két elektrolitot szivattyúzza ki, a másik dupla csövön át pedig a friss elektrolit-tartályba ömlik a kétféle, ionokban gazdag, fémsós oldat.

Tudományos ötlet szerint, az is lehetséges lenne, hogy házi napkollektorok segítségével otthon tárolt elektrolitot töltsenek fel az autótulajdonosok, amit beletankolnak a kocsiba.

Ø   NanoFLOWcell rendszerben nincs nemesfém, olcsó elemekből épül fel.  

Ø  Olyan fémes sóoldattal működik, amely a tervező és kitaláló, Nunzio la Vecchia szerint egyáltalán nem környezetszennyező , szerinte a lefolyóba is bele lehetne önteni, mert a szennyvíztisztító rendszer is könnyedén képes semlegesíteni őket. [21]  

 

[5] Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza: Energetika, Az energia tárolása (2011, In:

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch06s03.html )

[6] Az energiatárolásról a Baross Gábor Társaság 2008. okt. 2-iki ülésének kiegészítése

[7] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

[8] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

[9] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

[10] Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza: Energetika, Az energia tárolása (2011, In: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch06s03.html )

[11] South Carolina Air National Guard radar rendszere

[12] http://www.pdenergy.com/pdfs/vrbEnergyStorageSystemOverviewOct2012.pdf

[13] VRB Power System Incorporated, Eger 2007

[14] 2007

[15] http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ferro-vanadium/5-year/

[16] Rácz Tamás: Így lesz a napelemből éjszaka is áram, 2015, http://verde.444.hu/2015/02/19/vanadium_akku_imergy

[17]Őri Péter: Redox folyadékáramos akkumulátor (Autótechnika, 2014/5) http://autotechnika.hu/cikkek/10624,redox-folyadekaramos-akkumulator.html

[18] http://insideevs.com/quant-e-sportlimousine-betteru-suited-ev-trucks/

[19] Csíkos Zsolt: ...és így verik agyon a Teslát -QUANT S-SPORTLIMOUSINE NANOFLOWCELL, 2014 http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/03/13/quant_s-sportlimousine_nanoflowcell/

[20] Csíkos Zsolt: ...és így verik agyon a Teslát -QUANT S-SPORTLIMOUSINE NANOFLOWCELL, 2014 http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/03/13/quant_s-sportlimousine_nanoflowcell/

 

Összefoglalás

 

A vanádiumos folyadék akkumulátor egy olyan megoldás az alternatív energiák tárolására, amely számos vonzó tulajdonsággal rendelkezik. Elsősorban a nem nemzeti szintű, otthoni vagy ipari energiatárolásra alkalmas rendszer; ugyanakkor már kísérletek folynak arra, hogy az autóiparban is alkalmazzák személyautók, vagy akár teherszállító gépjárművek esetén is. Előbbiek akár néhány éven belül piacra is kerülhetnek és számos vonzóbb tulajdonsággal bírnak, mint a jelenleg forgalomban levő alternatív megoldások.

Ez az akkumulátor egyetlen anyag oxidációján és redukcióján alapszik, így biztonságosabb. Környezetbarát megoldás, mivel környezeti hőmérsékleten működik, nem kell hozzá nehézfémeket alkalmazni, így relatíve olcsó, újrahasznosítható, takarékos, ipari viszonylatban hamar megtérül a beruházási ára, hosszú élettartamú (akár 50 év), gyors reakcióidejű rendszer.

Méretét tekintve nagyon rugalmas lehet, hiszen az ipar felhasználás mellett otthoni rendszerként is alkalmas energiatárolásra; valamint kísérletek folynak autóipari alkalmazásra is. Valamint a vanádium környezettudatosabb előállítására.

A vanádium akkuk ára nagyon nehezen megfogható. Az Imergy nevű cég azt ígéri, hogy a hagyományos  ólom-savas vagy lítium-ion akkuk árának feléért elérhetőek lesznek.

 1. 10. ábra Különböző méretű VRB telepek [22]

 

Javaslat

 

Véleményünk szerint ez a megoldás több tekintetben is alkalmas lehet közösségi, vagy közintézményi alternatív termelésű energiák tárolására, hiszen a gyakorlati tapasztalatok szerint, kis igényű, gyors megtérülésű, környezetére biztonságos, hosszú élettartamú rendszer, amely könnyen bővíthető új igények és új felhasználók megjelenése esetén. A nemesfémek hiánya miatt, és a nem túl költséges karbantartás miatt költségtakarékos, megoldás.

 

[21] Csíkos Zsolt: ...és így verik agyon a Teslát -QUANT S-SPORTLIMOUSINE NANOFLOWCELL, 2014 http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/03/13/quant_s-sportlimousine_nanoflowcell/

[22] VRB Power System Incorporated, Eger 2007

 

HIVATKOZÁSOK

 

Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

Az energiatárolásról a Baross Gábor Társaság 2008. okt. 2-iki ülésének kiegészítése

 

Csíkos Zsolt: ...és így verik agyon a Teslát -QUANT S-SPORTLIMOUSINE NANOFLOWCELL, 2014 http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/03/13/quant_s-sportlimousine_nanoflowcell/

 

Kovács Róbert-Sükösd Anikó- Szuper József: Energiatárolási alternatívák (2016)

 

Őri Péter: Redox folyadékáramos akkumulátor (Autótechnika, 2014/5) http://autotechnika.hu/cikkek/10624,redox-folyadekaramos-akkumulator.html

 

Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza: Energetika, Az energia tárolása (2011, In:

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch06s03.html)

http://insideevs.com/quant-e-sportlimousine-betteru-suited-ev-trucks/

http://www.pdenergy.com/pdfs/vrbEnergyStorageSystemOverviewOct2012.pdf

VRB Power System Incorporated, Eger 2007

http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ferro-vanadium/5-year/

http://verde.444.hu/2015/02/19/vanadium_akku_imergy/

http://insideevs.com/quant-e-sportlimousine-betteru-suited-ev-trucks/

 

[1] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

[2] Kovács Róbert-Sükösd Anikó- Szuper József: Energiatárolási alternatívák (2016)

[3] Kovács Róbert-Sükösd Anikó- Szuper József: Energiatárolási alternatívák (2016), 22.o.

[4] Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza: Energetika, Az energia tárolása (2011, In: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch06s03.html)

 

[5] Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza: Energetika, Az energia tárolása (2011, In: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch06s03.html)

[6] Az energiatárolásról a Baross Gábor Társaság 2008. okt. 2-iki ülésének kiegészítése

[7] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

[8] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

[9] Balogh Ernő Az energiatárolás fontossága a megújuló energiák gyorsabb elterjedése szempontjából (2010, Magyar Energetika)

 

[10] Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza: Energetika, Az energia tárolása (2011, In: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch06s03.html)

 

[11] South Carolina Air National Guard radar rendszere

[12] http://www.pdenergy.com/pdfs/vrbEnergyStorageSystemOverviewOct2012.pdf

[13] VRB Power System Incorporated, Eger 2007

[14] 2007

[15] http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ferro-vanadium/5-year/

[16] Rácz Tamás: Így lesz a napelemből éjszaka is áram, 2015, http://verde.444.hu/2015/02/19/vanadium_akku_imergy/

[17]Őri Péter: Redox folyadékáramos akkumulátor (Autótechnika, 2014/5) http://autotechnika.hu/cikkek/10624,redox-folyadekaramos-akkumulator.html

[18] http://insideevs.com/quant-e-sportlimousine-betteru-suited-ev-trucks/

[19] Csíkos Zsolt: ...és így verik agyon a Teslát -QUANT S-SPORTLIMOUSINE NANOFLOWCELL, 2014 http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/03/13/quant_s-sportlimousine_nanoflowcell/

[20] Csíkos Zsolt: ...és így verik agyon a Teslát -QUANT S-SPORTLIMOUSINE NANOFLOWCELL, 2014 http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/03/13/quant_s-sportlimousine_nanoflowcell/

 

[21] Csíkos Zsolt: ...és így verik agyon a Teslát -QUANT S-SPORTLIMOUSINE NANOFLOWCELL, 2014 http://totalcar.hu/magazin/technika/2014/03/13/quant_s-sportlimousine_nanoflowcell/

 

 

[22] VRB Power System Incorporated, Eger 2007